Złoczyńcy Wiki
Advertisement
Warning18+.png
Uwaga!
Ta strona może zawierać treści nieodpowiednie dla młodszych widzów takie jak: wulgarny język, brutalne obrazki lub podteksty seksualne. Jeżeli masz co najmniej 18 lat, lub mocniejsza treść nie robi na tobie wrażenia, możesz bez problemu przeglądać tą stronę. W przeciwnym wypadku, powinieneś ją zamknąć.
Secure. Contain. Protect.

—motto Fundacji


Fundacja Specjalnych Czynności Przechowawczych (ang. Special Containment Procedures Foundation), powszechnie znana jako Fundacja SCP (ang. SCP Foundation), to tytułowa organizacja zajmująca się łapaniem i przechowywaniem anomalii, od stworzeń po obiekty, lokalizacje, zdarzenia i zjawiska, zwane "SCP".

Organizacja ta jest ogólnie zaangażowana w zrozumienie anomalnych zdarzeń i permanentne uwięzienie ich, tak aby były trzymane z dala od ludzkości, czy to dla bezpieczeństwa SCP przed społeczeństwem lub odwrotnie.

Fundacja wychwytuje i przechowuje wszystkie anormalne przedmioty, niezależnie od tego, czy stanowią one zagrożenie, czy nie. Każdy obiekt SCP jest poddawany eksperymentom, a testy są na nich przeprowadzane codziennie.

Początki[]

Jak creepypasta, SCP zaczęło rozprzestrzeniać się po całym Internecie, aż do uruchomienia własnej strony w 2008 roku, która gromadziła i dokumentowała obiekty SCP. Jednym z pierwszych SCP, które spopularyzowały Fundację, był SCP-173, znany również jako Rzeźba. Dziś na stronie Fundacji pojawiło się ponad 5000 podmiotów i artykułów. Nowe są wciąż odkrywane i przechowywane do dziś.

Historia[]

Dokładna natura powstania Fundacji SCP jest nieznana, lecz przez lata krążyło wiele mitów dotyczących wszystkiego, od Anioła, który strzegł Edenu, po nadprzyrodzoną Fabrykę powstałej po wojnie secesyjnej. Prawdziwe pochodzenie prawdopodobnie nigdy nie zostanie ujawnione, ale było wiadomo, że Fundacja działała już w XIX wieku i do XX wieku działała jako potężna organizacja na arenie światowej, uznawaną zarówno przez społeczność anomalną, jak i większość rządów krajowych.

Po I wojnie światowej Fundacja utworzyła oddział specjalny zwany "Rebelia", który wykonywałby bardziej wątpliwe zadania Fundacji. Ta grupa zadaniowa została założona w 1925 roku.

Fundacja brała udział w VII Wojnie Okultystycznej (która przebiegała równolegle z II wojną światową) i chociaż jej rola w tej wojnie nie była znana, przypuszcza się, że walczyli ze Społeczeństwem Thule i Ahnenerbe Obskurakorps, którzy próbowali wykonać "Rytuał Salomona". W końcu wojna się skończyła, a Fundacja kontynuowała swoje zwykłe obowiązki polegające na przechowywaniu anomalii.

Powstała Globalna Koalicja Okultystyczna, gdyż rządy na całym świecie chciały specjalnej siły przeciwko anomaliom, które mogłyby kontrolować, ale Fundacja nadal z nimi współpracowała.

W 1948 roku Rebelia zdezerterowała i wystąpiła przeciwko Fundacji, zdobywając kilka obiektów SCP i zmieniając nazwę na Rebelia Chaosu.

W XX wieku Fundacja napotkała tysiące anomalii, starając się jak najlepiej je powstrzymać, a także nawiązując kontakt z kilkoma rywalizującymi i wrogimi frakcjami.

Od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku Fundacja odkryła również ponowne pojawienie się Sarkicyzmu, wraz z niszczycielskimi anomaliami w Europie, takimi jak SCP-610 i SCP-2191-3, a także kultami, takimi jak Adytum's Wake i Czarna Loża Łowcy, rozprzestrzeniającymi swoje wpływy.

Fundacja odkryła także kilka anomalii związanych ze starożytną, złowrogą istotą, dla której musiałaby wykonać niektóre z jej bardziej wątpliwych procedur, takich jak Procedura 110-Montauk, która polegała na brutalnym gwałceniu dziewczyny w ramach rytuału mającego zapobiec narodziny dziecka wspomnianej istoty.

W 2007 roku Fundacja napotkała Anderson Robotics, korporację tworzącą zaawansowane androidy i sztuczną inteligencję, która używa zaawansowane, przypominające muchy drony do szpiegowania Fundacji.

Pomimo pojawienia się tych rzeczy Fundacja była w stanie realizować swoją misję bez nadmiernego łamania statusu quo.

Szeregi i struktura[]

Rada O5[]

Fundacja SCP jest kierowana przez Radę Nadzorców, znaną również jako Rada O5. Składa się zwykle z 13 osób, które często są zwane jako O5-1 do O5-13. Rada O5 ma nieograniczony dostęp do wszystkich plików i raportów bez usuniętych lub zredagowanych danych. Zwykle podejmuje decyzje dotyczące anomalii, które niosą ze sobą egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości lub całego wszechświata, ale mogą wpływać na wszystko. Często spekuluje się, że O5 sami w sobie mogą same być anomalni.

Komitet ds. Etyki[]

Komitet ds. Etyki sprawuje też dużą władzę wewnątrz Fundacji. Większość personelu uważa Komitet za żart lub mit, ale w rzeczywistości jego przywódcy mają taką samą władzę jak Rada O5. Ukrywają się na widoku i najwyraźniej mają pewną władzę nad Radą O5. Komitet decyduje o tym, co Fundacja może zrobić z etycznego punktu widzenia w ramach swojej misji.

Dyrektorzy placówek[]

Dyrektorzy placówek to wysokiej rangi badacze, którzy kierują różnymi strefami przechowywania na całym świecie. Często mają swoich zastępców o różnym doświadczeniu, którzy pomagają im wewnątrz placówek. Dyrektorzy są również zazwyczaj najwyższej rangi urzędnikami, którzy nadal mają pełne imię i nazwisko, a nie numeryczne oznaczenie, jak w przypadku Rady O5.

Mobilne Formacje Operacyjne[]

Mobilne Formacje Operacyjne, lub "MFO", to najbardziej efektywny i wykwalifikowany personel Fundacji. Mogą to być wszyscy, od naukowców i badaczy po Żołnierzy Elitarnych Sił Specjalnych (najpopularniejszy wariant używany w opowieściach lub mediach o Uniwersum SCP). Mobilne Formacje Operacyjne są, jak sama nazwa wskazuje, mobilne i mogą działać zarówno w Strefach Przechowawczych, jak i w terenie. Zwykle mają do czynienia z najbardziej niebezpiecznymi anomaliami, w przypadku których bardziej powszechnym agentom terenowym i ratowniczym może brakować wiedzy lub szkolenia. MFO ma swoje specjalne oddziały np. MTF My-4 ("Debuggers"), który specjalizuje się w śledzeniu anomalnych urządzeń elektronicznych, technologii i transmisji, i albo próbuje je powstrzymać, albo zablokować. Najbardziej znaną / niesławną Mobilną Formacją Operacyjną jest MFO Alpha-1 ("Red Right Hand"), która składa się z najlepszych i lojalnych pracowników Fundacji. Pomimo tego MFO Alfa-1 jest często powiązana z powstaniem Rebelii Chaosu - rywalizującej organizacji, która stara się zniszczyć Fundację.

Badacze[]

Badacze to doktorzy i naukowcy zajmujący się badaniem anomalii. Ich obowiązki mogą się różnić, od eksperymentowania na anomaliach po opracowywanie Specjalnych Czynności Przechowawczych. Przepustki i rangi różnią się również od prostych Badawczych Asystentów po Dyrektorów Placówek i wszystko pomiędzy. Ekspertyza badaczy mieści się w różnych dziedzinach naukowych, takich jak technologia, zoologia lub inne dziedziny anomalii. Przykładem tego ostatniego jest to, że dr Judith Low specjalizuje się w anomaliach związanych z Wielkim Karcystą Ionem i jego następcami, Sarkicyzmem.

Specjaliści ds. Przechowywania[]

Specjaliści ds. Przechowywania to pracownicy, którzy projektują i utrzymują Specjalne Czynności Przechowawcze dotyczące anomalii. Specjalistami ds. Powstrzymywania mogą być wszyscy - od techników po lekarzy lub personel ochrony, a obowiązki te często pokrywają się z innymi rangami.

Ochrona[]

Placówki Fundacji zatrudniają pracowników ochrony, którzy służą jako główna siła obronna. Ich obowiązki obejmują od ochrony anomalii do pełnienia funkcji ochroniarzy dla wyższej rangi urzędników. Ich obowiązki często pokrywają się z tymi, które mają Specjaliści ds. Przechowywania i MFO.

Agenci terenowi[]

Agenci terenowi są odpowiedzialni za wykrywanie anomalii w świecie zewnętrznym. Mogą być umieszczone w dowolnej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to rząd, firma, czy organizacja wojskowa lub organy ścigania. Służą jako oczy i uszy, i kontaktują się z Fundacją, gdy wykryją coś anomalnego.

Zespoły odzyskujące[]

Zespoły odzyskujące są zwykle wzywane przez agentów polowych w przypadku wykrycia anomalii. Są odpowiedzialni za wychwycenie anomalii i przetransportowanie jej z powrotem do placówki należącej do Fundacji. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku bardziej niebezpiecznych anomalii wysyłane są MFO.

Personel Klasy D[]

Personel Klasy D to najniższej rangi pracownicy Fundacji. Zwykle rekrutowani spośród skazanych przestępców, zwłaszcza przestępców skazanych na karę śmierci. Często służą jako ludzkie obiekty testowe z anomaliami, czy to w placówkach, czy w terenie. Inne grupy i organizacje cywilne postrzegają to zwykle jako naruszenie praw człowieka, chociaż Fundacja uważa to za konieczne. W starszym kanonie personel Klasy D był automatycznie zwalniany po 30 dniach zatrudnienia, w nowszym kanonie jednak często zamiast tego otrzymują oni środki amnezyjne Klasy B według uznania ochrony i personelu medycznego. W niektórych przypadkach, gdy Fundacji kończy się Klasa D i żaden z osadzonych w celi śmierci nie jest dostępny, Fundacja może zastosować Protokół 12, który rekrutuje personel Klasy D z innych populacji więziennych, populacji uchodźców lub w skrajnych przypadkach ze źródeł cywilnych.

Inne rangi[]

Fundacja zatrudnia również bardziej przyziemnych pracowników, takich jak Specjaliści ds. Komunikacji, pracownicy kuchni, księgowi, pracownicy archiwów, pracownicy sprzątający i elektrycy, którzy nie zajmują się bezpośrednio anomaliami, ale są niezbędni w codziennych operacjach.

SCP[]

Chociaż Fundacja przechowywuje w zamknięciu tysiące obiektów SCP. Istnieje kilka znaczących, które są powszechnie kojarzone z nią.

Klasy podmiotów[]

W Fundacji obiekty SCP są podzielone na kategorie według różnych klas, które różnią się w zależności od łatwości przechowywania SCP. Najbardziej znane są klasy: Bezpieczne, Euclid i Keter, ale jest ich więcej:

 • Bezpieczne - SCP, które są łatwo przechowywane przez Fundację. Ostatecznie nie mogą uniknąć zabezpieczeń z własnej woli i nie są uważane za zagrożenie przez Fundację, chyba że są specjalnie używane w groźny sposób.
 • Euclid - SCP, które wymagają zasobów, aby pozostać przechowywanymi. Większość SCP klasy Euclid jest trudnych do zrozumienia i często nieprzewidywalnych. Są bardziej niebezpieczne niż SCP klasy Bezpiecznej.
 • Keter - SCP, które są niezwykle trudne do przechowywania w placówce. W większości SCP klasy Keter są uważane za wyjątkowo niebezpieczne i wrogie oraz stanowiące zagrożenie dla świata lub całego wszechświata. Ich procedury są bardzo złożone.
 • Thaumiel - SCP używane przez Fundację w celu powstrzymania i / lub przeciwdziałania innym obiektom SCP. Te SCP to jedne z najlepiej strzeżonych tajemnic Fundacji.
 • Archon - SCP, które zdaniem Fundacji nie powinny być przechowywane ze względu na potencjalne szkody, jakie może spowodować ich zatrzymanie.
 • Apollyon - SCP, które są prawie niemożliwe do powstrzymania przez Fundację. Są uważane za jedną z najbardziej niebezpiecznych klasyfikacji SCP ze wszystkich i są zagrożeniami na skalę globalną lub kosmiczną.
 • Zneutralizowane - SCP, które, jak nazwa sugeruje, są martwe, zniszczone lub w inny sposób nie funkcjonują.
 • Zrozumiane - SCP, których anomalne właściwości zostały wyjaśnione lub obalone i najczęściej nie stanowią zagrożenia.

Najbardziej znane przykłady[]

Bezpieczne[]

 • SCP-993 - program telewizyjny z Klaunem Bobble w roli głównej, który wywołuje objawy psychotyczne i schizofreniczne. Każdy, kto ma więcej niż dziesięć lat, straci przytomność podczas jego oglądania.
 • SCP-999 - pomarańczowe szlamowe stworzenie, które potrafi wyleczyć każdego z bólu psychicznego.

Euclid[]

 • SCP-049 - doktor plagi, który stosuje tajemniczą terapię na ludziach, która czyni ich bezmózgimi i wrogimi zombie.
 • SCP-087 - niekończące się schody prowadzące w dół, zawierające humanoidalną postać SCP-087-1. Ciągły płacz można usłyszeć głęboko w SCP-087.
 • SCP-096 - wysoki, blady humanoid, który zabije każdego lub cokolwiek, kto zobaczy jego twarz. Jest niezniszczalny i niepowstrzymany, gdy jest wściekły.
 • SCP-173 - jeden z pierwszych obiektów SCP, SCP-173 to istota przypominająca posąg, która nie może się poruszać, gdy znajduje się w bezpośrednim kontakcie wzrokowym, ale może poruszać się nieprawdopodobnie szybko, gdy nikt na nią nie patrzy. Zabije wszystko, co tylko może, poprzez złamanie karku.

Keter[]

 • SCP-106 - stary humanoid z możliwością przejścia przez dowolny materiał i tworzenia wymiarów łuzowych w dowolnym momencie.
 • SCP-682 - niezniszczalny gadzi potwór z nienawiścią do ludzkości i pragnieniem, aby całe życie zostało unicestwione.

SCP-001[]

SCP-001 to tytuł nadany tajemniczemu SCP. Interesujące w nim jest to, że nie ma oficjalnego SCP o nazwie SCP-001. Istnieją tylko propozycje dotyczące SCP-001, które zostały wymienione na stronie Fundacji. Według strony jeden, wiele lub wszystkie proponowane SCP mogą, ale nie muszą, być prawdziwą tożsamością SCP-001. Jest ponad 30 propozycji poświęconych tytułowi SCP-001, a Fundacja wdraża również to, że SCP-001 jest uważany za największy sekret Fundacji, który został zablokowany, aby nikt nie mógł uzyskać dostęp do ściśle tajnych informacji o nim.

Znane członkostwo[]

Najwyższe dowództwo

 • Administrator
 • Rada O5
 • Komitet ds. Etyki

Administratorzy, dyrektorzy placówek i zastępcy dyrektorów

 • Dr Tilda D. Moose
 • Ruslav Diaghilev
 • Edgar Holman
 • Dr Phillip Foster
 • Dr Shirley Gillespie
 • Dr Jean Karlyle Aktus
 • Cyrus Hourdoon
 • Dr Sarah O'Connell
 • Amanda Malkin
 • Wade Quincy
 • Dr Hollister Cox
 • Angelina Mikhailova
 • Ndeye Bocoume
 • Bryan Browning
 • Matias Hernández
 • Marcel Gunther
 • Harold Schwartz
 • Idoia Azaki
 • Dr Mohammad Scott
 • William Vesterland
 • Arnold Camp
 • Jane Erwin
 • Leslie Rodriguez
 • David Runeberg
 • Sandra Chaperone
 • Kerry Eckelkamp
 • Earl Runner
 • Anastasia Brine
 • Harvey Black
 • Pauline Barrett
 • Dr Lisle Naismith
 • Danny Kramer
 • Jeremiah Witfield
 • Alice Wistuba
 • Dr Jacqueline Perry
 • Dr Nuru Jua
 • Dr Sayyeda Aisha Rizvi
 • Praveen Arora
 • Komandor Mike Peterson
 • Haugen (SCP-3608)
 • Simon Oswalt, dawniej (teraz Karcysta Karvas)
 • Damien Robinson

Personel przechowawczy

 • Dr James E. Falzon
 • Dr Jamie Regal
 • Sophia Turner
 • Yolanda Thomas
 • Emmitt Ivers
 • Sylver Tolen
 • Dr Kyle Jobar
 • Komandor Alejandro Ortiz
 • Simon Lorell

Doktorzy i badacze

 • Dr Charles Gears
 • Dr Jack Bright
 • Dr Everett Mann
 • Dr Alto Clef
 • Dr Lakshmi Agarwal
 • Dr Charles Anborough
 • Dr Django Bridge
 • Dr Benjamin Kondraki
 • Dr Jeremiah Cimmerian
 • Badacz Jacob Conwell
 • Dr Kain "Pathos" Crow
 • Dr Michael Edison
 • Dr Chelsea "Photosynthetic" Elliott
 • Dr Simon Glass
 • Dr Frederick Heiden
 • Dr Everett King
 • Dr Zyn Kiryu
 • Dr Mark Kiryu
 • Dr Sophia Light
 • Dr Jaime Marlowe
 • Dr Katherine Sinclair
 • Dr Johannes Sorts
 • Dr Thaddeus Xyank
 • Dr Zander Heikkila
 • Dr Julian Iceberg
 • Dr Chelsea Elliott
 • Dr Patrick Dentick
 • Dr Patrick Gephart
 • Badacz David Rosen
 • Dr Zemyla Cenh
 • Dr Syka Brown
 • Dr Anand Mannava
 • Dr Venkatraman Krishnamoorthy (martwy)
 • Dr Avery Sanchez
 • Dr Christina Morse
 • Dr Peter Gerthart
 • Dr Isaac Schmidt
 • Dr Dillan Polsun
 • Dr Von Hacht
 • Dr Judith Low
 • Dr Peter Hull
 • Dr Kate Greenaway
 • Dr Kevin Chandler
 • Dr Kim Antoche
 • Dr Burgundy Lowell
 • Dr Christopher Erwick
 • Dr Iliza Schrader
 • Dr Urmd Abdul
 • Dr Wendell Adler
 • Dr Helena Bloom
 • Dr Sophia Fitzgerald
 • Dr William Hoskins
 • Dr Matthieu Desmarais
 • Dr Elizabeth Lane
 • Dr Felix Gärtner
 • Dr Porter Mills
 • Dr Taylor Itkin
 • Dr Ricky Scott
 • Dr Isaiah Henderson
 • Dr Georges Luikj
 • Dr Todd King
 • Dr Samuel Brow
 • Dr West Roth
 • Dr Isha Saint Claire
 • Dr Peter Vincent
 • Dr Ian Harris
 • Dr Mohammad Scott
 • Dr Avery Bone
 • Dr Eila Harris
 • Dr Owen Mars
 • Dr Cotter Davis
 • Dr Francis LaFleur
 • Dr Hannibal Lopez
 • Dr Joseph Schwartz
 • Dr John Louef
 • Dr Joanna Hsiao
 • Dr Ivan Cooper
 • Dr Andrew Califano
 • Dr Alice Randall
 • Dr Luis Ricardo
 • Dr Emmett Bell
 • Dr Simon Hayes
 • Dr Adeline Renaud
 • Dr Isaac Lem
 • Dr Giles Blanc
 • Dr Gabriel Langley
 • Dr Philip Orellana
 • Dr Arthur Brook
 • Dr Daniel Erikson
 • Dr Hunter Miles
 • Dr Natasha Kozel
 • Dr Miles Wright
 • Dr Esti Del Olmo
 • Dr Carlos Quesada
 • Dr David Holmes
 • Dr Rudolf Bauer
 • Dr Leslie Yolas
 • Dr Shufan Shen
 • Dr Amelia Wygandt
 • Dr Lauren Palmer
 • Dr Ellis Cartwright
 • Dr Edmund Caspar
 • Dr Howard Grant
 • Dr Eunice Walker
 • Dr Jeremiah Cimmerian
 • Dr Matthew Hardison
 • Dr Shirley Gillespie
 • Dr Adrien Bleikoff
 • Dr Marion Kelster
 • Dr Muhammad Iqbar
 • Dr Jans Ulrich
 • Dr Clarence Frost
 • Dr Ingrid Laika
 • Dr Terrence Vaughn
 • Dr Dominick Jensen
 • Dr James Leary
 • Dr Tyrone Hardy
 • Dr Emil Falzon
 • Dr Sam Quentin
 • Dr James E. Falzon
 • Dr Owen Hamilton
 • Dr Ulysses Malcom
 • Dr Reynold Acke
 • Dr Janet Spiegel
 • Dr Walter Floyd
 • Dr Madoka Yoshida
 • Dr Percy Lewis
 • Dr Patrick O’Malley
 • Dr Daniel Adams
 • Dr Amanda Clarke
 • Dr Jonas DeWitt
 • Dr Jonas Gold
 • Dr Gavin McIntyre
 • Dr Harlan Sun
 • Dr Wendy Robin
 • Dr Alex Harlow
 • Dr Seung Young
 • Dr Wei Lin
 • Dr Connor O’Neil
 • Dr Maria Vanger
 • Dr Lamar Elworthy
 • Dr Scott Fletcher
 • Dr Frederick Hoygull
 • Dr Lauren Stosser
 • Dr Farik Ghazalie
 • Dr Baker (SCP-527)
 • Dr Johnston (SCP-058)
 • Dr Lambert (SCP-743)
 • Dr Mitchell (SCP-3822)
 • Dr Sanderson (SCP-3608)
 • Dr Vogel (SCP-3608)
 • Kendall Loren
 • Oliver Gordon
 • Eleanor Joseph
 • Jennifer Dresden
 • Steven Mason
 • Dave Campbell
 • Em Choi
 • Madeleine Sailer
 • Susan Burke
 • Lucy Chang
 • Sylvia Hernandez
 • Laura Hernandez
 • Chris Hastings
 • Martha Clayton
 • Scott Garber
 • Tomas Graham
 • Antonia Cárdenas
 • Rosalind Taylor
 • Agatha Chiovenda
 • Chad Benson
 • Cullen Williams
 • Claire Beasly
 • Lilliana Walsh
 • Melissa Novak
 • Olivia Anderson
 • Daniel Beck
 • Amaleen Sacaran
 • Bernice Malki
 • Vladim Eisenberg
 • Rose Labelle
 • Franklin Prangley
 • Tyler Jensen
 • Andrea Barclay
 • Flynn Lagrange
 • Carmen O'Connor
 • Dominic Kaczmarek
 • Flynn Lagrange
 • Daniel Schröder
 • James Petahn
 • Nicholas Crawford
 • Phil Shipherd
 • Joe Fynegan
 • Alene Janssens
 • Pavel Romanov
 • Robert J. Boyd
 • Robert Fay
 • Alice Jones
 • Jeremy Collins
 • James Carpenter
 • Pyotr Vasilev
 • James A. Harkness
 • Natalie McCreed
 • Sybil Westwood
 • Claude Montague
 • Amir Safavi
 • Emma Stark
 • Oliana Kaiwi
 • Cathy Milnor
 • Arvo Driessen
 • Isaac McCormack
 • Dr Darryl Loyd (martwy)
 • Dr Jay Macarthur (martwy)
 • Dr Herbert Wimble (martwy)
 • Dr Nicholas Lusk (martwy)
 • Dr Lionel Dunbar (martwy)
 • Dr Asuka Miyamoto (martwa)
 • Dr Samuel Rudi (martwy)
 • Shannon Bruce (martwa)
 • Andre Johnson (martwy)
 • Brandon Sullivan (martwy)
 • Beverly Bass (martwa)
 • Corey Benich (martwy)
 • Badacz James Talloran (martwy)

Ochrona i przesłuchiwanie

 • Carlos Gonzales
 • Theodore Anderson
 • Lincoln Yates
 • Jennifer Blaire
 • Frank Onegra
 • Jamie Currie
 • Bertrand Tomlin
 • Don Blake
 • John Waterman
 • Maximilian Woodson
 • Raymond Trask
 • Alex Whittingham
 • Ardal Rogers
 • Judith Parker
 • Malcolm Wethers
 • Carl Michelson (martwy)
 • Kayla Rodriguez (martwa)
 • Mickey Jacobs (martwy)

Agenci terenowi

 • Max Lomabardi
 • Agent "Green"
 • Troy Lament
 • Sasha Merlo
 • Agent Navarro
 • Dmitri Arkadeyevich "Waxx" Strelnikov
 • Aaron Ruberson
 • Sean Bat
 • Monica Storch
 • Lily Rondeau
 • Hobert Brennan
 • Cyril Novak
 • Diana Fischer
 • Melissa King
 • Louis Franklin
 • Elliot McNamara
 • Phil Kowalski
 • Dimitri Siegel
 • Louis Franklin
 • Markus Pierce
 • Elizabeth Carden
 • Markus Villacorta
 • Chester Preston
 • Alexis Garcia
 • Josephine Creed
 • Marcus Bauer
 • Lance Owens
 • Steven Falkenham
 • Julian Escher
 • Daniel Vega
 • Gabriel Chavez
 • Frank Giuseppe
 • Daniel Jackson
 • Lukas Keller
 • Christopher Pennings
 • Lauren Dietz
 • Bernard North
 • Viola Smythe
 • Gordon Gompton
 • Beatrice Ross
 • Julian Calloway
 • Xavier Garcez
 • Maggy E. Grant
 • Bruce Wallace
 • Helen Marcus
 • Roger Brent
 • Mortimer Foster
 • Greer Brewskey
 • Sebastián García
 • Mark Roland
 • Patrice Walters
 • William J. Kirkwise
 • Pedro de Souza
 • Ron Towson
 • Gareth Marlow (martwy)
 • Agent Gallagher (SCP-953, martwy)
 • Cameron Wells - Oficer dowodzący
 • Fredrick Meryle
 • Carlen Ozols
 • Xander Peterson
 • Cyrus Fielding - Oficer dowodzący
 • Tobias Rourke
 • Alistair Burton
 • Sean O'Doherty
 • Agent Swanson (martwy)
 • Agent Turquoise (martwy)
 • Agent 86 (martwy)

Mobilne Formacje Operacyjne

 • William Lonegan
 • William Johnson
 • Carter Walsh
 • Kpt. Ephram Ross
 • Liam Ohalo
 • Cotter Houston
 • Elliott O’Neil
 • Calvin Ekblad - Oficer dowodzący
 • Scott Harpur
 • Nicholas Bjugstad
 • Marjorie Holt
 • Leon Ledford
 • Connor Bathory
 • Vivian Morodecci
 • Alejandra Cavallero
 • Chuck Jefferson
 • Rolf Vogel
 • Michael Niedringhaus
 • Hanna Dam
 • Dr Giles Mathys
 • Â Samuel Walker
 • Michael Castellano
 • Amelie Zelinka
 • Liz Boyd
 • Joseph Lanning
 • Fiere Mekonap
 • Tony Atkinson
 • Dr Blaire Roth
 • Joseph Mann
 • Steven Wu-Cheng
 • Nicholas Caruso
 • Elaine Matteus
 • Yanirys Espinosa
 • Beatrice Sanders
 • Helen Zhao
 • Zoe Smith
 • Darren Wells - Oficer dowodzący
 • Johna Baldric - Oficer dowodzący
 • Donald Blaire (dawniej)
 • Sandra Gonzales
 • Jia Turner
 • Joseph Bell
 • Dr Logan Igotta
 • Dr Lakshmi Agarwal
 • Joseph Bell
 • James Candle
 • Myron Goldstein
 • Adam Grayson
 • Emma Lightbody
 • Frank Giuseppe
 • Reese Maynard
 • Harold Mason
 • Lauder - Oficer dowodzący
 • Yukon
 • Imski
 • Powers (martwy)
 • Kowalski (Kovesky)

Personel Klasy D

 • Chris Simmons
 • Leroy Tucker
 • Jonas Murkowski
 • D-3826 (martwy)

Ludzie zaintersowań[]

Oprócz obiektów SCP, Fundacja przechowuje również rejestr osób będących przedmiotem zainteresowania (PoI), które albo są anomalne, albo powiązane w jakimś stopniu z czymś anomalnym.

 • PoI-018747: Konrad Weiss - dyrektor Ahnenerbe Obskurakorps.
 • PoI-1115: Vincent Anderson - założyciel Anderson Robotics.
 • PoI-5333-2: Horus - egipski bóg nieba.
 • PoI-93: Istota, która podaje się za Wielkiego Karcystę Iona - główne bóstwo Sarkicyzmu.
 • PoI-7701: Dr. Madison Craggs - agent Rebelii Chaosu.

W grach wideo[]

SCP: Containment Breach[]

Fundacja jest siłą napędową gry wideo SCP: Containment Breach, opartej na mitologii SCP. Mający miejsce jednej z placówek, gracz wciela się w członka personelu Klasy D próbującego uciec, gdy naruszenie przechowalni uwalnia dziesiątki wrogich obiektów SCP.

SCP: Containment Breach (Unity Remake)[]

14 października 2016 r. grupa programistów przerobiła SCP: Containment Breach, ulepszając grafikę i dodając kilka nowych SCP. Sama gra ma ten sam cel, co oryginał, ale zakończenie nie zostało jeszcze opracowane.

Ciekawostki[]

 • Fundacja SCP posiada obecnie sześć znanych "serii" SCP: Seria I zawiera SCP-001 do SCP-999, Seria II zawiera SCP-1000 do SCP-1999, Seria III zawiera SCP-2000 do SCP-2999, Seria IV zawiera SCP -3000 do SCP-3999, seria V zawiera od SCP-4000 do SCP-4999, a seria VI zawiera SCP-5000 do SCP-5999.
 • Główni wrogowie Fundacji poza samymi SCP to Rebelia Chaosu, Ręka Węża, Kościół Zepsutego Boga i Kościół Sarkicyzmu.
Advertisement