Złoczyńcy Wiki
Advertisement
Złoczyńcy Wiki

Ta kategoria jest przeznaczona dla złoczyńców, którzy cierpią na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne i można ich uznać za niestabilnych psychicznie lub złoczyńców cierpiących na zaburzenia, takie jak zespół stresu pourazowego, zaburzenie tożsamości dysocjacyjnej (dysocjacyjne czarne charaktery), schizofrenia i psychoza.

Ponadto złoczyńca, który jest całkowicie sensowny, spójny i stabilny, nadal może zostać zakwalifikowany jako chory psychicznie, jeśli czyny, które popełnił, wykraczają poza zwykłą psychopatię, ponieważ są wyjątkowo diabelskie i wrogie, gdyż żaden rozsądny człowiek nie uznałby tego za normalne.

Postacie te mogą być tragiczne, ponieważ cechą niestabilności umysłowej jest niemożność odróżnienia dobra od zła, czego przykładami są niektóre Yandere, Nina Einstein, Bae Su-mi i Anniyan. Niemniej jednak niektóre postacie mogą być również Czystym Złem.

Uwagi

  • Aby zakwalifikować się jako postać chora psychicznie, musi mieć okropne zachowanie, przekonania i działania, które nie wynikają z ich przekonań kulturowych, chyba że poważnie utrudni to jej działanie.
  • Nie wszyscy złoczyńcy są niestabilni psychicznie, kiedy się pojawiają. Podczas gdy niektórzy są, inni, którzy na początku byli rozsądni, doświadczają okropieństw, które powodują, że ich zdrowie psychiczne pogarsza się, jak Andrew Detmer i Lucy. Głównymi przyczynami tego są długotrwałe znęcanie się i poniżanie. Przyczyną tego może być też wystarczająco duży strach, ale rzadziej.
  • Psychicznie chorzy złoczyńcy mogą być Czystym Złem tylko wtedy, gdy dadzą jasno do zrozumienia, że rozumieją, co jest dobre, a co złe, i spełnią wszystkie kryteria, nawet pomimo ograniczonych poglądów na rzeczywistość.
  • Nie-humanoidalne istoty i demony prawie nigdy się nie liczą (np. Valak), niezależnie od tego, jak złe mogą być. Dla nich takie czyny są normalne lub są zwykłą funkcją duchową/kulturową.

Wszystkie elementy (483)

Advertisement