Złoczyńcy Wiki
Advertisement
Psychopaci nie są szaleni. Są w pełni świadomi tego, co robią i świadomi konsekwencji swoich działań.

Hannibal Lecter do Willa Grahama.


Psychopaci, znani również jako socjopaci, są złoczyńcami związanymi z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, znanym również jako psychopatia. Brakuje im empatii, poczucia winy i/lub powiązań emocjonalnych; w rezultacie mają tendencję do bycia gwałtownymi, pokręconymi i poza pewnymi wyjątkami, na ogół nie są w stanie odczuwać wyrzutów sumienia. Nie mogą też być zakochani, ponieważ nie są w stanie poczuć prawdziwej miłości. Psychopaci często zaliczają się do jednych z najgorszych złoczyńców. Jako, że nie potrafią odczuwać wyrzutów sumienia, prawie w ogóle nie są w stanie się nawrócić.

Jak stwierdzono w powyższym cytacie Lectera, psychopaci NIEszaleni ani psychotyczni i często są myleni z takimi osobami. Psychopaci są całkowicie świadomi rzeczywistości, podczas gdy ludzie psychotyczni są tego całkowitym przeciwieństwami; słyszą głosy, mają halucynacje, ciepią z powodu swojej zaburzonej psychiki i często nie w pełni rozumieją, co robią.

W literaturze psychopaci często występują w dwóch różnych formach:

  • Wysokie funkcjonowanie: Bezduszny i teoretycznie bardziej niebezpieczny drapieżnik społeczny. Jeśli złoczyńca jest konsekwentnie apatyczny wobec uczuć innych ludzi, ale jest w stanie wykorzystać fasadę, aby wtopić się w społeczeństwo, zwykle ma się do czynienia z dobrze funkcjonującym psychopatą. Tego rodzaju psychopaci utrzymują wysoką kontrolę nad impulsami i są w stanie rozpoznać konsekwencje swoich działań, ale generalnie są bardziej przebiegli, kalkulujący i manipulujący. Używają powierzchownego uroku, aby przystosować się do społeczeństwa i zwykle są ekspertami w kłamaniu. Popełniając wykroczenia, mogą je zaplanować z wyprzedzeniem, aby uniknąć łatwego złapania lub przynajmniej wykonać je w sytuacji, w której na pewno nie zostaną nakryci. Chociaż starają się wyglądać normalnie w oczach opinii publicznej, często są emocjonalnie pogrążeni w pustce, bezduszni, mają wielkie poczucie uprawnień i nie troszczą się o nikogo oprócz siebie, postrzegając ludzi jako narzędzia, których można używać dla własnej korzyści. Nie oznacza to jednak, że każdy psychopata jest nikczemny; w rzeczywistości psychopaci w prawdziwym życiu mogą być ludźmi prowadzącymi całkowicie normalne życie, a w fikcji niektórzy mogą nawet być heroiczni (choć jako antybohaterowie). Przykładami są Yuuki Terumi, Imperator Palpatine, Light Yagami i Roose Bolton.
  • Niskie funkcjonowanie: Zwykle słabo funkcjonujący psychopaci nie dostosowują się do podstawowych standardów społecznych, chętnie obnoszą się ze swoją dumą, działają pod wpływem destrukcyjnego impulsu i mają bardzo mały szacunek dla konsekwencji swoich działań. Jako tacy, ci psychopaci są porywczymi złoczyńcami, którzy pozornie żyją bez wstydu i mogą, ale nie muszą, wyrządzić krzywdę innym lub sobie, w zależności od okoliczności ich sytuacji, poprzez nieostrożne występki. Podczas gdy drobne objawy wysoko funkcjonującego psychopaty mogą występować u słabo funkcjonującego psychopaty, takie jak ciągła potrzeba stymulacji, imponujące poczucie własnej wartości lub nawykowe kłamstwo, tego rodzaju psychopaci zwykle nie chowają się za fasadą i łatwo stają się otwarcie wrogimi, gdy sprawy nie idą po ich myśli. Jeśli zostaną złapani lub skonfrontowani z popełnieniem nikczemnych występków, nie mają żadnego problemu z nie okazywaniem prawdziwych wyrzutów sumienia lub wręcz odmówieniem przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny. Przykładami są Ramsay Bolton, Joffrey Baratheon, Dandy Mott, Lord Djibril i Kitazaki.

Antyspołeczne zaburzenie osobowości jest zwykle utrzymującym się stanem od urodzenia, ale może być wywołane przez szereg przerażających wydarzeń, które wypaczyły psychikę wspomnianych postaci.

Ponadto, tylko dlatego, że złoczyńca jest mściwy lub gniewny i dlatego ma gwałtowne tendencje, niekoniecznie czyni go psychopatą, chyba że mają szczególnie antyspołeczny charakter.

UWAGA: Nie należy dodawać tej kategorii do organizacji lub gatunków. Jest to dolegliwość indywidualna i dlatego można ją wyróżnić tylko u osób. NIGDY nie dodawaj do tej kategorii złoczyńców, którzy są chorzy psychicznie, psychotyczni lub dysocjacyjni, ponieważ tego typu złoczyńcy nie są świadomi rzeczywistości i cierpią z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, podczas gdy psychopaci są całkowicie świadomi rzeczywistości, a psychopatia jest zaburzeniem osobowości, a nie chorobą psychiczną.

Istoty nadprzyrodzone lub obcy (np. To, Valak i Król Ghidorah) nigdy się nie zaliczają, ponieważ ich umysły nie są porównywalne z ludzkimi, chyba że wyraźnie zaznaczono, że ich umysły działają podobnie do ludzi (np. Isshiki Ōtsutsuki, hrabia Dracula i Darkseid). Postacie antropomorficzne również mogą się liczyć, jeśli spełniają wszystkie wymagania (np. Skaza, Miś Tuliś, Jagna Obłoczek, Steele i Napoleon).

Wszystkie elementy (936)

Advertisement