Złoczyńcy Wiki
Advertisement

Wyrzutki są w zasadzie wygnańcami. W większości przypadków, w przeciwieństwie do postaci uwięzionych, zostają wygnani; czasami wygnanie jest postrzegane jako wystarczająca kara lub z wyboru są wydaleni od innych. Wielu wyrzutków próbuje powrócić, podczas gdy inni są doprowadzeni do szaleństwa lub rozgoryczeni, ponieważ bardzo niewielu akceptuje taki stan rzeczy. Czasami można to odrzucić lub nie zaakceptować.

Alternatywnie mogą być nieakceptowani, przez co zostają doprowadzenia do izolacji. Są oni technicznie przeciwieństwem postaci charyzmatycznych; niemniej jednak mogą być charyzmatyczni i wyrzutkami jednocześnie, szczególnie jeśli ich status dotyczy niektórych społeczeństw. Jeśli ich wygnanie było nieuzasadnione, mogą być traktowani jako postacie tragiczne; nie liczą się jednak, jeśli ich kary były uzasadnione i zasłużone.

Nie mylić ich z postaciami niechcianymi.

Wszystkie elementy (298)

Advertisement