Złoczyńcy Wiki
Advertisement
Skull-32-xxl.png
Uwaga!
Ten złoczyńca został uznany za Czyste Zło. W związku z tym jest jednym z najgorszych złoczyńców, pozbawionym pozytywnych cech i bez żadnych szans na odkupienie. Nawet jeśli posiada jakieś pojedyncze, pozytywne cechy to najczęściej są one fałszywe, nieszczere i w ogóle nie usprawiedliwiają ohydnych zbrodni jakich złoczyńca się dopuścił. Dla tego rodzaju złoczyńcy robienie złych rzeczy jest tak naturalne, jak oddychanie.


Riot: Venom...właź do rakiety!
Venom: Nie! Nie pozwolimy ci zniszczyć tego świata!
Riot: Więc GIŃ!


Riot – jeden z dwóch głównych (obok Carltona Drake'a) antagonistów w filmie Venom z 2018 roku. Jest destrukcyjnym i sadystycznym przywódcą symbiontów, który związał się z Drake'em, aby osiągnąć ich wspólny cel, jakim jest sprowadzenie rasy Riota na Ziemię w celu zawarcia między nimi i ludźmi więzi; chociaż, w przeciwieństwie do Drake'a, robi to, aby zniszczyć i pochłonąć ludzką rasę. Ta inkarnacja Riot jest również znacznie silniejsza i bardziej okrutna niż jego oryginalny odpowiednik w komiksie.

W filmie głosu użyczył mu Riz Ahmed, który także zagrał Carltona Drake'a.

Biografia

Riot był jednym z czterech Symbiontów, które zostały zabrane z ich komety, a następnie przetransportowane na Ziemię. Podczas gdy pierwsze trzy Symbionty zostały schwytane przez Drake'a i jego ludzi w celu przeprowadzenia nielegalnych eksperymentów na ludzkich żywicielach, Riot był jedynym, który uciekł, lądując w Malezji. Przez sześć miesięcy Riot wędrował z Malezji do Stanów Zjednoczonych, przeskakując z jednego żywiciela do drugiego. Biorąc małą dziewczynkę za obecnego nosiciela, Riot dotarł do siedziby głównej Life Foundation, gdzie dowiaduje się o zamiarach Drake'a wykorzystania sondy kosmicznej do dostarczania większej ilości symbiontów. Wiedząc, że może to doprowadzić Symbionty do wykorzystania Ziemi jako miejsca do żerowania, Riot zawarł umowę z Drake'em, aby pomóc mu poprzez nawiązanie z nim więzi.

Jednak Eddie Brock nie chciał na to pozwolić, nawet symbiont Venom zgodził się mu pomóc, ponieważ twierdzi, że Riot jest "liderem zespołu", którego nigdy on nie widział i musi zostać usunięty. W tym celu Brock ponownie nawiązuje więzi z Venomem, który wyrusza na spotkanie z Riotem na platformie startowej. Riot zażądał, aby Venom przyłączył się do niego, nakazując mu dostać się do rakiety, ale Venom odmawia, przez co Riot odpowiada, że go zabije. Doszło do bitwy pomiędzy symbiontami, a Riot zyskał przewagę nad Venomem. Jednak Anne Weying używa dźwięku o dużym natężeniu, aby krótko osłabić symbionty, przez co oba symbionty opuszczają swoich żywicieli. Riot jednak dość szybko połączył się z Drake'iem, po czym dźgnął Brocka i zostawił go na śmierć. Na szczęście Venom ratuje życie Brocka, wiążąc się z nim ponownie, gdy Riot wchodzi na sondę.

W chwili gdy sonda ma zamiar wystartować, Venomowi udaje się ją dostatecznie mocno uszkodzić, co skutkuje wybuchem sondy. Riot w ostatniej chwili nazywa Venoma zdrajcą, po czym on i Drake giną w eksplozji.

Advertisement